Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen


Connec3 staat met haar bedrijfsactiviteiten achter het bereiken van een duurzame samenleving. Vanwege de negatieve ecologische, sociale én economische consequenties, dient illegale houtkap en de handel in illegaal hout vanzelfsprekend tegen te worden gegaan. Dit betekent dat Connec3 alles in het werk stelt om te voldoen aan het pakket van controle- en certificeringseisen dat zowel door de afnemers als door de branche verlangd wordt.

Zo voldoen de producten die Connec3 verhandelt aan de laatste eisen van de  “European Timber Regulation”, de  PEFC-eisen, de FSC-eisen, en desgewenst aan de ISPM 15 voorwaarden (HT-behandeling). Daarmee wordt voldaan aan de certificeringseisen die maatschappelijk van een bedrijf als Connec3 worden verwacht. Door de aankoop van grote hoeveelheden gebruikte pallets stimuleert Connec3 het hergebruik van pallets en voorkomt zo onnodige verspilling.

Ook monitort Connec3 uiteraard voortdurend alle leveranciers of ook zij aan de laatst gestelde eisen voldoen. 

pefc.png         ISPM15.jpg          Logo_FSC_met_licentie_kleur_groen-witte_achtergrond.jpg